Μαθήματα

Dance


Μπαλέτο Ενηλίκων

Σύγχρονο Ενηλίκων

Oriental


Η ψυχή είναι κρυμμένη στα βάθη του σώματος

~OSHO


ΟΜΑΔΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗΣ

Ο στόχος αυτών των μαθημάτων είναι κυρίως στο να μάθουμε απλούς τρόπους και πρακτικές, με τις οποίες μπορούμε να αναλάβουμε εμείς την ευθύνη και τα ηνία της ύπαρξής μας και κατά συνέπεια της καθημερινότητά μας. Τρόπους που θα μας οδηγήσουν από ακόλουθοι να γίνουμε εμείς οι δημιουργοί της.