Σύγχρονο Ενηλίκων

O Σύγχρονος Χορός περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνικών και μεθόδων, βασισμένες στις φυσικές κινήσεις και τάσεις του ανθρώπινου σώματος. Αποτελεί ένα διαρκώς εξελισσόμενο είδος, το οποίο αντλεί στοιχεία και επιρροές από διάφορα χορευτικά ρεύματα. Απευθύνεται σε άτομα χωρίς προηγούμενη σχετική εμπειρία που έχουν σαν στόχο την βελτίωση της σωματικής τους κατάσταση, προσφέροντάς τους παράλληλα την δυνατότητα εξωτερίκευσης των συναισθημάτων τους.